بحران و بلایا

تعداد بازدید:۵۳۳

 

علی برزگر

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

1.نظارت و ارزیابی برمصوبات کمیته

2.بازدیدهای ماهانه از تاسیسات و بخش های بالینی و اداری

3. تعامل با EOC دانشگاه و ستاد بحران

4.بازدید ماهانه از محل های پرخطر بیمارستان

 

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۱