مسئول دفتر

تعداد بازدید:۲۸۵۷

شرح وظایف

  • انجام اموراداری و دفتری رئیس مرکز در رابطه با ارتباطات داخلی ودانشگاهی
  •  نظارت وپیگیری اموری که از سوی رئیس مرکز ابلاغ گردیده است
  •  تنظیم قرارملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس و مدیر
  •  انجام ارتباطات تلفنی رئیس و مدیر مرکز
  • ارسال ودریافت نمابرهای رئیس و مدیر مرکز
  • نظارت برامور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان
  • تنظیم و ثبت وقت ملاقات و جلسات مدیران
  • پاسخگویی به تلفن ها و تماسها
  • کار با ماشین فکس، سیستم های تلفن و سایر تجهیزات اداری
  • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹