کارگزینی

تعداد بازدید:۲۴۹۸

سیما محمدزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف

 • نیاز سنجی در خصوص پرسنل مورد نیاز مرکز با هماهنگی مسئولین مربوطه و تهیه پیش نویس اعلام نیاز به مراجع مرتبط
 • اعمال واجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می شود و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام ، انتقال ، افزایش حقوق ، ارتقاء طبقه ، رتبه و تغییر شغل و عنوان، مرخصی بدون حقوق ، انتصابات ،خدمت نیمه وقت بانوان ،ماموریت آموزشی، برقراری ، کاهش ، قطع حق عائله مندی، برقراری، کاهش یا افزایش حق اولاد
 • شرکت در کمیسیونها و جلسات مربوطه اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه
 • تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه
 • پاسخ گویی به مکاتبات اداری پرسنل و واحدها
 • اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی
 • امور مربوط به مرخصی و حضور و غیاب کارکنان
 • امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ...
 • آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص به کارکنان با هماهنگی نیروی انسانی
 • تشکیل کمیته های مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش و .... و پیگیری این کمیته ها
 • ثبت مشخصات  پرسنل و پزشکان در سامانه آواب
 • تشکیل پرونده پرسنلی برای کارکنان اجرای سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳