انتظامات

تعداد بازدید:۲۱۷۷

صفر رسول زاده

مدرک تحصیلی : دیپلم علوم اقتصاد

شرح وظایف

 • برقراری نظم و امنیت در واحدهای مختلف و گزارش به موقع اتفاقات روزانه به مافوق
 • پیشگیری از سرقت اموال بیمارستان
 • اطاعت از دستورات مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری
 • تکریم ارباب رجوع
 • هوشیاری کامل و عدم استفاده از لوازم صوتی وتلفن همراه
 • کنترل و جلوگیری از همراهان اضافی در بخشهای بستری
 • داشتن ظاهری آراسته و مرتب و استفاده از لباس فرم به طور کامل و اتیکت شناسایی
 • حفظ اسرار پزشکان و بیماران مرکز
 • کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، تجهیزات، اشیاء و سایر کالاها طبق دستورات صادره و ثبت آن ها در دفاتر
 • اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی ، دزدی و خرابی به مسئولین مربوطه و اقدامات احتیاطی اولیه
 • سرکشی های مکرر در طول مدت شبانه روز در محدوده محل خدمت
 • به کارگیری سیستم های حفاظتی و امنیتی الکترونیکی
 • انجام سایر وظایف محوله ازطرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳