رسیدگی

تعداد بازدید:۱۵۱۱

حجت موسی زاده 

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

شرح وظایف

 • کار با نرم افزارها و سامانه های مربوطه
 • رسیدگی به اسناد مالی هزینه‌ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل‌های اجرائی
 • رسیدگی به اسناد هزینه‌ای عاملیتها و تطبیق با قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه
 • رسیدگی به اسناد تنخواه‌گردان ، پیش‌پرداختها و علی‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه
 • رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی
 • پاسخگویی به مراجع نظارتی
 • رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعمل‌های صادر
 • شرکت در جلسات مربوطه
 • مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی 
 • تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه 
 • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
 •  ابلاغ قوانین  و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها به افراد مرتبط
 • انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی مسئولین ذیربط و حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد.
 • استعلام در مورد فاکتورهایی که نیاز به تعیین قیمت مصوب در قیمتهای بازار در پرداختهای اداری باشد.
 • انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز 
 • تماس مستمر با اموال وخرید کالا و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید و خروج کالا
 • پیگیری و پاس اسناد در واحد رسیدگی ستاد (واحد غیر مستقل)
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳