مدیر مرکز

تعداد بازدید:۶۳۴۵

داور احدی

مدرک تحصیلی : مدیریت امداد و سوانح

تلفن تماس: ۳۳۷۲۳۶۴۸-۰۴۵

شرح وظایف

 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال، اموال مصرفی و تعمیرات دستگاه‌ها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
 • برنامه ریزی طرح‌های بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت‌های مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر واجرای نظام تشویقی و تنبیه
 • نظارت بر حسن اجرای خط مشی مرکز و هدایت واحدهای مختلف مرکز در راستای اهداف مصوب
 • نیاز سنجی مرکز به لوازم پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی (مثل: داروها، مواد غذایی و بهداشتی)
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان و ساماندهی ورود و خروج ایشان و نظارت بر حسن اجرای امر
 • تقسیم فعالیت‌ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی لازم به ایشان
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونت‌های دانشگاه
 • رسیدگی به شکایات احتمالی دریافتی از ارباب رجوع و بازدید از بخشهای مختلف مرکز
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت‌ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با استانداردهای مصوب اعلامی
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس مرکز
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت در مرکز
 • پیگیری مطالبات پرسنل از قبیل حقوق، اضافه کار و کارانه
 • ارزشیابی ادواری نیروهای تحت پوشش
 • نظارت بر هزینه اعتبارات دریافتی
 • ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۴۰۱