Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

                                          رسالت مرکز
بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی _ چشم – پوست و جراحی کودکان استان ، ارتقاء سطح سلامت جامعه را از طریق ارا ئه خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری به هموطنان و همچنین خدمات آموزشی و پژوهشی به فراگیران با تکیه بر دانش و فناوری روز و حمایت از تولیدات دانش بنیان و بهره گیری از اساتید مجرب ،کارکنان کارامد و دلسوز مطابق با استاندارهای اعتباربخشی ، ایمنی بیمار و مدیریت خطر را رسالت اصلی خود می داند.

سیاست های اصلی مرکز سال 1401