زمان ملاقات معاونت آموزشی مرکز

تعداد بازدید:۲۷۱

زمان ملاقات معاون محترم آموزشی بیمارستان جناب آقای دکتر حبیب اوجاقی هر روز از ساعت 8 الی 9 صبح در اتاق معاونت آموزشی میباشد.

فرایند ملاقات بی واسطه فراگیران با معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۲