آمار

تعداد بازدید:۱۱۶۶

سروناز فرضی زاده

شرح وظایف

 • پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه و ارسال به مسئولین مربوطه
 • جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی ، پاراکلینیکی و پشتیبانی در مقاطع ماهانه ، فصلی ، 6 ماهه و سالیانه
 • تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی در مقاطع فصلی ، 6 ماهه و سالیانه
 • تحلیل کمی عملکرد پزشکان در مقاطع 6 ماهه و سالیانه
 •  پاسخگویی به سازمانهای خارج بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
 • پاسخگویی به واحدهای درون بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
 • ارسال آمار به مراکز ذیربط تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
 • ثبت و نگهداری اطلاعات خام ، نمودارها و شاخصهای آماری محاسبه شده در کامپیوتر
 • پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
 • جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده
 • راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
 • همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
 •  دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸