سنجش رضایت مندی بیماران و همراهان اورژانس

سنجش رضایت مندی بیماران و همراهان اورژانس
 • 0
 • مراجعه کننده گرامی ؛ لطفا" با پاسخ دقیق خود به سوالات زیر ، ما را در برنامه ریزی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا یاری نمائيد لازم به ذکر است نیازی به نوشتن نام نبوده و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه می باشد .
  1
 • تاریخ تکمیل فرم*
  2
 • سن*
  3
 • جنس*
  مونث
  مذکر
  4
 • سطح تحصیلات*
  زیر دیپلم
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  دکترا و بالاتر
  5
 • تکمیل شده توسط*
  بیمار
  همراه
  مصاحبه گر
  6
 • سوالات
  7
 • نگهبانی / موارد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد نگهبانی و راهنمایی لازم
  8
 • پذیرش / موارد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و راهنمایی پرسنل پذیرش
  9
 • واحد خدمات/ موارد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد پرسنل خدمات
  وضیعت بهداشت و نظافت بخش ( کف- سالن-تخت-پتو- ملافه)
  10
 • کادر پزشکی / موارد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی پزشک اورژانس
  حضور یک بیمار در اتاق در زمان ویزیت و معاینه
  حضور بموقع و در دسترس بودن پزشک اورژانس
  حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشکی
  ارائه توصیه های لازم از بابت ادامه درمان و تکمیل برگه خلاصه پرونده و تحویل به شما
  11
 • پرسنل پرستاری/ موارد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و راهنمایی پرسنل پرستاری
  میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما
  حضور بموقع و دسترس بودن پرسنل پرستاری در صورت نیاز
  حفظ حریم شما هنگام مراقبت توسط پرسنل پرستاری
  عدم استفاده ازهمراه در ارسال نمونه خون به آزمایشگاه و اخذ جواب
  انتقال بیمار به واحد تصویربرداری(سونوگرافی- عکس سینه- سیتس اسکن) در صورت نیاز با ویلچر و برانکارد
  12
 • ترخیص / موارد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و راهنمایی کارکنان واحد ترخیص
  سرعت انجام مراحل ترخیص
  13
 • چنانچه لازم باشد مجددا تحت مراقبت قرار گیرید آیا به این بیمارستان خواهید آمد؟*
  بله
  خیر
  14
 • آیا در صورت نیاز به بستری شدن به اقوام و دوستان خود این بیمارستان را پیشنهاد میکنید؟*
  بلی
  خیر
  15
 • چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید، ذکر بفرمایید.*
  16