برنامه عصر

تعداد بازدید:۲۵۰۲۶

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • آدرس نوبت دهی اینترنتی در سایت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) به نشانی" www.arums.ac.ir/reza/fa" می‌باشد.
  • لطفاً برای پذیرش نوبت رزرو شده برای درمانگاه عصر ساعت 14:30 و برای درمانگاه صبح ساعت 08:00 در محل درمانگاه حضور یابید.
  • اخذ نوبت اینترنتی به منزله رزرو نوبت می‌باشد نه اولویت در ویزیت. در صورت عدم مراجعه، نوبت رزرو شده لغو خواهد شد.

  • قابل توجه مراجعین محترم دکترعبدالمحمد پروین دو هفته آخر هر ماه تشریف خواهند داشت.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲