چشم

تعداد بازدید:۳۲۵۳

                                                

            استرابیسم                             آسیب قرنیه و ترومای غیر نافذ به قرنیه                                    شالازیون

 

                                               

      عفونت مجرای اشکی                                 آب مروارید (کاتاراکت)                   گلوکوم یا اب سیاه چشم

 

                                          

         ناخنک                                                 مراقبتهای پس از عمل جراحی استرابیسم         

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۸